Nederlands English 

Verdringerpomp

Een verdringerpomp kan gebruikt worden wanneer een centrifugaalpomp niet meer in te zetten is. Deze centrifugaalpompen kunnen bijvoorbeeld geen stroperige vloeistoffen verpompen. Een verdringerpomp biedt in zo’n geval de oplossing!Verdringerpomp werking

Deze pompen maken gebruik van een zogeheten verdringer lichaam. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte binnenin het pomphuis achter elkaar vergroot en verkleind wordt. Wanneer deze ruimte groter is, wordt er vloeistof aangezogen. Is de ruimte kleiner, dan kan de vloeistof weggeperst worden. Door deze methode kan een verdringerpomp droog en zelf aanzuigend ingezet worden.
Werking verdringerpomp

Werking verdringerpomp


Verdringerpomp of centrifugaalpomp?

De standaardregel is dat een verdringerpomp gebruikt wordt wanneer een centrifugaalpomp niet meer ingezet kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw klus specifieke aanzuigcondities of een nauwkeurige dosering vereist. Echter, er bestaat een ‘grijs gebied’ tussen de inzetbaarheid van een verdringer-, en een centrifugaalpomp. Om die reden bestaat de mogelijkheid dat u een verdringerpomp kiest, terwijl een centrifugaalpomp wellicht geschikter was geweest. Omdat een juiste selectie deze teleurstelling kan voorkomen, staan de experts van IB-pompen altijd klaar om u te voorzien van passend advies! Vandaar dat u geheel vrijblijvend contact met ons op kunt nemen.